AKUPUNKTURS VIRKNINGSMEKANISMER

Her er seks mekanismer som kort - og sannsynligvis ganske ufullstendig - forklarer hvordan akupunktur (også kalt dry needling) fungerer. Mekanismene vil i praksis overlappe, men en behandling kan legge større vekt på én eller flere mekanismer.

1) Lokal effekt

Når nålen først settes inn i vevet stimuleres frie nerveender av typen Aα og Aβ. Dette gir en særegen "nålefølelse" - dvs. en følelse av trykk, tyngde eller nummenhet rundt nålen. Følelsen skal ikke være smertefull (C-fibre), men den skal være relativt kraftig - omtrent som ved en god massasje.

Nålingen fører til en utskillelse av stoffet CGRP, som utvider omkringliggende blodårer. Økt blodsirkulasjon og normalisering av nerveaktivitet kan ha en lokalt tilhelende effekt på mindre skader (se også mekanismer 5 og 6) eller hudtilstander, samt på funksjonen til nærliggende nerver og kjertler (ansiktslammelse, produksjonen av spytt og tårevæske, f.eks.). Utskillelse av adenosin kan gi smertedemping i og omkring det nålede vevet.

 

2) Segmentell effekt

I ryggraden ligger nerver lagvis i det man kaller segmenter. Når det ikke-smertefulle nålestimuliet treffer baksiden av ryggmargen (dorsalhornet), så blokkeres de smertefulle (nociceptive) signalene fra det samme området (gate control theory). F.eks. kan man nåle musklene rundt kneleddet for å lindre smerte fra selve kneleddet, da både musklene og leddet forsynes av nerver fra samme segment.

3) Ekstrasegmentell effekt

Fra dorsalhornet beveger aksjonspotensialet seg opp til hjernestammen, der kroppen igangsetter forskjellige smerteundertrykkende prosesser. Hvis du har skadet deg, f.eks. mens du spilte fotball, og først senere legger merke til smerten, så har du erfart denne effekten.

Hjernen undertrykker smerte ved hjelp av nevrotransmittere som skilles ut i hvert eneste ryggmargsegment, til forskjell fra forrige mekanisme, og derfor kalles denne "ekstrasegmentell". Den smertedempende effekten er ikke like kraftig, og den krever gjerne flere behandlinger for å nå sin fulle effekt. Den når imidlertid hele kroppen, i motsetning til kun lokalt eller segmentelt. Den er ikke avhengig av bruk av spesifikke punkter, det er viktigere at stimuliet er adekvat.

4) Sentralregulerende effekt

Fra hjernestammen går stimuliet videre opp til andre strukturer som hypotalamus og det limbiske system. Når disse områdene reguleres får man en beroligende effekt, som kan påvirke den mer psykologiske delen av smerteopplevelsen. Sentral sensitivisering, en økt følsomhet for smerte som er vanlig hos mange kronikere, har sitt opphav her. Andre sentralregulerende effekter kan være kvalmedemping og regulering av menstruasjonssyklus. Disse effektene avhenger sannsynligvis heller ikke av spesifikt plasserte akupunkter, og de vil derfor også være tilstede ved enkelte typer placebobehandling i forskning.

5) Myofascielle triggerpunkter

 

Et triggerpunkt er et ømt punkt i stram muskulatur eller bindevev som ofte sender smerte eller ubehag til andre steder på kroppen (referert smerte). Nålebehandling av triggerpunkter fører ofte til en muskeltwitch (rykning), som gir avspenning av de stramme, forkortede muskelfibrene. Ved hjelp av elektrisk stimuli eller forsiktige manuelle nåleteknikker kan dette gjøres smertefritt. De øvrige mekanismene vil sannsynligvis også bidra til inaktivering av triggerpunkter. Nåling av triggerpunkter følges ofte opp med tøying av muskelen.

6) Motorpunkter

Et motorpunkt er stedet der en motorisk nerve går inn i en skjelettmuskel (nevromuskulær synapse). Skader, overbelastning eller kronisk smerte kan forårsake ubalanse i den elektriske spenningen i motorpunktet, slik at muskelen enten er overaktiv eller underaktiv, "sterk" eller "svak". Ved å nåle motorpunktet, gjerne med bruk av elektrisk stimuli, vil man tilbakestille spenningen, og dermed gjenopprette normal funksjon. Muskelen tester ofte sterkere etter behandling, sammen med økt bevegelsesutslag, og smertelindring kan ofte kjennes umiddelbart eller senere samme dag.


 

Ressurser:

Thomas Lundeberg: kort foredrag om akupunktur og fysiologi: https://youtu.be/oBWmzXfyGHs

Thomas Lundeberg: Mechanisms of acupuncture in pain: A physiological perspective in a clinical context www.researchgate.net/publication/300103846_Mechanisms_of_acupuncture_in_pain_A_physiological_perspective_in_a_clinical_context

White, Cummings, Filshie (2018): An Introduction To Western Medical Acupuncture

Baldry (2005): Acupuncture, Trigger Points and Musculoskeletal Pain

Robinson (2017): Interactive Medical Acupuncture Anatomy

Evidence Based Acupuncture: https://www.evidencebasedacupuncture.org/

Mandag, onsdag, fredag:

Phoenixklinikken
Møllergata 12

0179 Oslo
Telefon: 92 35 98 25

Tirsdag, torsdag:

Teamhelse Jessheim
Trondheimsvn 60

2050 Jessheim
Telefon: 92 35 98 25