Priser


Førstegangskonsultasjon (hvis urter er disse inkludert):           700 kr   

Oppfølgende behandling 30-45min:                                             600 kr   

Behandling 60 min:                                                                          900 kr

Kun kopping 15 min (ofte inkludert i lengre behandlinger):     250 kr

Klippekort 6 behandlinger for prisen av 5:                                  3000 kr
Klippekort 12 behandlinger for prisen av 9:                                5400 kr

Mandag, onsdag, fredag:

Phoenixklinikken
Møllergata 12

0179 Oslo
Telefon: 92 35 98 25

Tirsdag, torsdag:

Teamhelse Jessheim
Trondheimsvn 60

2050 Jessheim
Telefon: 92 35 98 25